Missie, visie en kernwaarden

Onze missie

Op MKC Mio Mondo leren kinderen in verbondenheid. Kinderen krijgen kansen eigen talenten, interesses en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen en hoe deze in te zetten voor anderen en in de maatschappij. Mio Mondo betekent letterlijk “Mijn Wereld”. De wereld van het kind. Een wereld voor kinderen, veilig en beschermend, groot en interessant, met alle mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten. Binnen het kindcentrum hebben we een peutergroep als onderdeel voor de verbinding en en het pedagogisch fundament, MKC Mio Mondo is een Integraal MontessoriKind Centrum (MKC) waar baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in een doorgaande lijn worden gevolgd. Medewerkers werken vanuit een visie en een plan waardoor kinderen zich veilig en optimaal kunnen opgroeien en ontwikkelen.

Wij bereiden de kinderen voor op de toekomst, waarbij naast het aanbod van cognitieve vakken veel aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en keuzes maken wordt besteed. Burgerschap en sociale veiligheid zit verweven in ons aanbod voor Da Vinci, onze KOO methode voor kosmische opvoeding en opvoeding en KWINK voor sociaal – emotioneel leren. Voor ons is de kern samen te vatten in drie woorden: Verbinden en Leren op basis van Vertrouwen.

Ons motto is: wij leggen een basis voor een leven lang leren met en van elkaar.

Wij bieden een veilige omgeving die kinderen inspireert, stimuleert en uitnodigt tot leren. Ons onderwijs stimuleert creatief en probleemoplossend gericht werken.

Ons onderwijs draagt bij tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid ook in relatie tot de ander. Het kind is eigenaar van zijn leerproces waarbij de leerkracht zorgt voor een afgestemd aanbod. De school draagt zorg voor een effectief en efficiënt leerproces.

Bij ons op school kunnen kinderen zich blijven ontwikkelen in een doorgaande lijn. Kinderen leren bij ons vaardigheden die betekenisvol zijn, met elkaar in verbinding staan en toepasbaar zijn in de maatschappij. We streven ernaar dat kinderen plezier hebben en houden in leren. Positieve leerervaringen zorgen voor aantoonbare goede resultaten.

Alle betrokkenen bij de school dragen bij aan het verwezenlijken van onze missie.

Onze visie

Medewerkers werken vanuit één visie en één plan waardoor kinderen veilig en optimaal kunnen opgroeien en ontwikkelen. Sinds 2015 zijn de basisschool, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang samen één MKC; Mio Mondo. Een Italiaanse naam gebaseerd op de pedagogische grondleggers Montessori en Malaguzzi. Het betekent letterlijk “Mijn Wereld”. De wereld van het kind. Een wereld voor kinderen, veilig en beschermend, groot en interessant, met alle mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten.

Op een montessorischool wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori (1870-1952). Zij was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie, die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij “de rechten van het kind” noemde. Wij werken volgens de pedagogiek en didactiek die zij heeft ontwikkeld: de montessorimethode. Deze werkwijze bestaat ruim 100 jaar en heeft veel moderniseringen ondergaan. De essentie is voluit overeind gebleven: het kind staat centraal. Onze school onderschrijft deze visie. “Help mij het zelf te doen” bevat de kern van het montessorionderwijs en de montessori opvoeding. De samenleving is ingewikkeld en voor kinderen niet onmiddellijk toegankelijk. De school helpt hen hier zicht op te krijgen. Deze leert hen kiezen, biedt kennis en vaardigheden waardoor het kind die omgeving kan gaan verkennen. Het kind wil ook los komen van afhankelijkheid en wil steeds zelfstandiger worden. Dat proces van “groot” worden moet het kind zelf volbrengen: niemand kan dat voor hem of haar doen. Daarom is het volgens Maria Montessori zo belangrijk, dat het kind de vrijheid krijgt om zijn omgeving te ontdekken en de dingen zelf te doen die het zelf ook kan. Het kind heeft daarbij hulp nodig van de volwassenen in zijn omgeving.

Kernwaarden

Zelfstandigheid, voorbereide omgeving en heterogene groepen.