Ons team

Bij Mio Mondo werken alle professionals van het kinderdagverblijf (KDV) de buitenschoolse opvang ( BSO) en de basisschool als één team samen aan de ontwikkeling van uw kind. Het doel is een vloeiende overgang, één pedagogisch klimaat en één doorgaande leerlijn. Vanuit het basisonderwijs is er een verbinding naar de naschoolse activiteiten en naar het voortgezet onderwijs.

Het team

Er werken bij ons op school ca. 30 personeelsleden, (onderwijzend en ondersteunend), waaronder groepsleerkrachten, een intern begeleider, twee vakleerkrachten een administratief medewerker, een conciërge en een TSO-coördinator (Tussenschoolse Opvang) De directie bestaat uit de adjunct-directeur en de directeur.

Bij Mio Mondo werken de medewerkers van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool als één team samen aan de ontwikkeling van je kind.

Er zijn ook gespecialiseerde leerkrachten die zich op een bepaald terrein extra geschoold hebben en daarmee op dit vakgebied vraagbaak en ondersteuner zijn voor de overige teamleden, specialisten dus.

Wij hebben specialisten op het gebied van meer- en hoogbegaafde leerlingen Lezen , ICT en Media Coach en montessori voor het jonge kind.