Tussenschoolse opvang

De school biedt alle kinderen de gelegenheid over te blijven. Onder leiding van de eigen leerkracht eten de kinderen hun zelf meegebrachte lunch, aan hun eigen tafel in hun eigen klas. Daarna gaan zij buitenspelen. Het buitenspelen wordt begeleid door overblijfkrachten. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van het toezicht houden (de overblijf) ligt bij ons bestuur, Stichting Amstelwijs. Het overblijfrooster wordt opgesteld door de overblijfcoördinator. Een belangrijk uitgangspunt van de TSO is de wettelijke eis van gelijke begin- en eindtijden voor alle kinderen. De bijdrage, ca € 145, aan de TSO is verplicht bij deelname. Zie ook www.amstelwijs.nl.