Communicatie platform

School en ouders communiceren door middel van een communicatieplatform: Social schools. Dit platform is niet openbaar en alleen voor ouders van de school toegankelijk. Het is AVG proof. Via deze weg kunnen leerkrachten en ouders elkaar berichten sturen, is er op klassenblogs te lezen wat er in de groepen gebeurt, kunt u zich opgeven voor activiteiten en oudergesprekken inplannen.

Ga voor meer uitleg over de werkwijze naar de website van Social Schools.