Onderwijs

Schoolbenodigdheden

Op onze school dragen de kinderen binnen hun ‘binnenschoenen” in de groep. Dit past bij de Montessori visie. Dit mogen de gymschoenen van de kinderen zijn. Zo houden we de klaslokalen zandvrij en de kleedjes schoon.

  • Een gymtas met gymkleding. Er wordt 2x per week o.l.v. een vakdocent in de gymzaal.
  • Een plantje met potje ongeveer ter grootte van je hand.
  • Per bouw wordt er aan het begin van het schooljaar een informatiebrief gedeeld waarin staat wat de kinderen nodig hebben.

Traktatiebeleid

Op de verjaardag van de kinderen mag er getrakteerd worden. Neemt u, voordat uw kind uitdeelt, contact op met de leerkracht in verband met kinderen die eventueel een dieet volgen. Maakt u a.u.b. geen uitzondering voor de leerkrachten, zij willen graag met de kinderen meedoen! Er mag niet meer dan één ‘ding’ worden getrakteerd. Laat uw kind a.u.b. geen snoep trakteren maar fruit of een andere gezonde traktatie. De kinderen trakteren alleen in hun eigen klas. De jarige gaat met een mooie verjaardagskaart de klassen rond.

Sociaal-emotionele ontwikkeling (kwink)

We volgen de methode KWINK, een schoolbreed aanbod voor sociaal emotioneel leren op school.Dit is inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het is gericht op preventie ( van bijv. pesten op school ) en de kracht van een veilige groep.

Da Vinci

We werken met de methode Da Vinci. Dit is de methode voor KOO, Kosmisch Onderwijs en Opvoeding met een leerlijn voor de hele school, van groep 1 tot en met 8. In deze methode wordt naast Wereld oriënterende vakken ook veel aandacht besteed aan burgerschap, 21th century skills ( vaardigheden) zoals samenwerken en ontdekken, plannen en biedt de kinderen veel ruimte om hun eigen talenten te ontdekken op gebieden van creativiteit, ict, muziek en techniek.

Ik wil rekenen

Per schooljaar 2022-2023 zijn we overgestapt naar de ‘ik wil rekenen’-kasten van AVE IK. De kinderen werken hier doelgericht aan hun leerdoelen door middel van het montessorimateriaal. Er is volop aandacht voor begrijpen, rekentaal, automatiseren en memoriseren zodat kinderen hun wiskundige geletterdheid kunnen ontwikkelen.

Taal doen

Wij werken met de taaldoen! kasten aan de taalontwikkeling van de kinderen. Deze kasten bieden veel ruimte voor de lijn van het kind en het behalen van hun eigen leerdoelen. Daarnaast geeft de leerkracht groepslesjes volgens de lijn van de leerkracht. De kast is verdeeld in vier verschillende categorieën: taal & de basis, taal & ik, taal & expressie en taal & wereld.

Blits

Vanaf de middenbouw op de groep 5 middag werken wij aan studievaardigheden waarbij de methode blits onze leidraad is. De kinderen maken kennis met, topografie, kaartlezen, tabellen, grafieken en schema’s. Ze ontdekken om uit een grote berg gegevens de juiste informatie te selecteren, beoordelen en verwerken. Ook is er extra aandacht voor digitale geletterdheid en studievaardigheden en begrijpend lezen.

Aanbod aan meertalige leerlingen

We bieden via weerwoord en logo 3000 extra taalaanbod aan in de groepen en ook deels buiten de groepen. Er zit veel taalaanbod in de thema’s voor KOO verweven en de taaldoenkast.

Lichamelijke opvoeding

Wij hebben twee gymdocenten die wekelijks de midden- en bovenbouw lesgeven. Eén keer in de week hebbben de klassen met hun eigen klas gym. Daarnaast krijgen ze ook één keer in de week klasoverstijgend gymles met kinderen van hun eigen leerjaar. Onze gymlessen duren 45 minuten tot 60 minuten in de bovenbouw, De onderbouw krijgt wekelijks een spel en beweegles in de kleine gymzaal o.l.v een pedagogisch medewerker.

Passend onderwijs

U vindt alle informatie in het schoolondersteuningsprofiel.

Volgen van uw kind (dia, rapport, gesprekken)

Wij vinden het belangrijk de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling. Dit proces vindt vooral plaats in de klas door de observaties van de leerkracht. Asl kindvolgsysteem gebruiken wij DIA. Drie maal per jaar vinden er oudergesprekken plaats. Een kennismakingsgesprek in september/oktober, een verslaggesprek in februari/maart en een verslaggesprek in juni/ juli Wanneer er een extra gesprek nodig is, vanuit de leerkracht of op verzoek van de ouder(s) wordt dit ingepland.

Schoolvakanties

Een overzicht van de schoolvakanties vind je hieronder:

Herfstvakantie 23-10-2023 27-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 15-02-2024 23-02-2024
Meivakantie 29-04-2024 10-05-2024
Zomervakantie 19-07-2024 30-08-2024

Infokalender

Klik op de link hieronder voor de MKC Mio Mondo Infokalender 2023-2024: MKC Mio Mondo Infokalender 23-24

Informatie ochtenden

  • Woensdag 18 oktober van 9 – 10 uur
  • Woensdag 15 november van 9 – 10 uur
  • Woensdag 24 november van 9 – 10 uur
  • Woensdag 20 maart van 9 – 10 uur
  • Donderdag 18 april van 9 – 10 uur
  • Donderdag 23 mei van 9 – 10 uur
  • Donderdag 20 juni van 9 – 10 uur