Verlofregelingen

Verlof buiten de schoolvakanties Alle verlof dient aangevraagd te worden via Social Schools. Dit dient wettelijk minimaal acht weken van te voren aangevraagd worden. Extra vakantieverlof mag niet worden verleend. Uitzondering hierop kan alleen worden gemaakt, wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers verhindert dat hij/zij tijdens één van de schoolvakanties vakantie opneemt. De eerste twee weken van een nieuw schooljaar mogen wij helemaal geen verlof verlenen. De richtlijnen zijn na te lezen op de website van de gemeente Amstelveen onder het kopje leerplicht. Informatie m.b.t. verlof ook zijn verkrijgbaar bij de administratie en bij de directie. Als religieuze feestdagen van uw geloof onder schooltijd vallen, moet u dit melden bij de directie. Dit kan in één keer voor het hele schooljaar.