Aanmeldprocedure

Centraal informatieloket

(uitleg + link)

Plaatsingsbeleid

Procedure groep 1: ouders kunnen hun kind vanaf 3 jaar aanmelden op de school van voorkeur. Bij plaatsing voor groep 1 worden de volgende voorrangsregels gehanteerd:

  1. Als er al oudere broer of zus /zusjes op school zit, wordt het toegelaten.
  2. Als het kind uit het eigen schoolkeuzegebied komt, wordt het toegelaten indien het maximale aantal leerlingen voor het betreffende leerjaar nog niet is bereikt. Deze toelating gebeurt op volgorde van binnenkomst.
  3. Als leerjaar 1 van de gekozen school vol is, zoekt de school (in samenspraak met het Onderwijsloket) samen met de ouders naar een andere school, eerst binnen en vervolgens buiten het schoolkeuzegebied.
  4. Als het kind buiten het schoolkeuzegebied afkomstig is, wordt het op een plaatsingslijst gezet. Blijkt dat er op 1 januari voorafgaand aan het schooljaar plaats is op de school, dan wordt het kind alsnog toegelaten. Deze toelating gebeurt eveneens op volgorde van binnenkomst.
  5. Aanmelding is nog geen inschrijving. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor plaatsing volgens de voorrangsregels en/of omdat er plaats is, bepaalt de school in alle gevallen vooraf of er bij de aangemelde leerling sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. En zo ja, of de school deze extra ondersteuning kan bieden. De school onderzoekt dit ongeveer een halfjaar voordat het kind 4 jaar wordt. Wanneer de school deze ondersteuning niet kan bieden gaat (het bestuur van) de school samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek voor het aangemelde kind.