Onderwijs 6-12 jaar

Op Mio Mondo vinden we het bij onderwijs belangrijk dat kinderen leren zelfstandig keuzes te maken. De leerkracht helpt je kind de innerlijke motivatie te sturen. Want de kinderen leren beter wanneer zij zelf kunnen bepalen op welke manier zij aan hun ontwikkeling werken. Ook geven wij hen daarbij een grote mate van zelfstandigheid voor zaken die zij aankunnen.

 

Omgeving

Kinderen ontwikkelen zich in een voortdurende wisselwerking met hun omgeving. Want de omgeving helpt je kind bij zijn/haar zelfontwikkeling en persoonlijkheidsvorming. Vanuit deze richtlijnen richten wij onze omgeving in. Essentieel is dat de leeromgeving is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase. Zij moeten er mogelijkheden vinden intensief bezig te zijn en er hun creativiteit en probleemoplossende vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 

Aanbod onderwijs

Op Mio Mondo zorgen we ervoor dat de ruimtes voor de oudere kinderen genoeg plek biedt samen te kunnen werken. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Er zijn mogelijkheden om de wereld naar binnen te halen door ICT middelen en beeldmateriaal. Oudere kinderen werken steeds meer naar abstract werken toe. Om invulling te geven aan een goed passend aanbod, maken wij vanaf groep 3 naast Montessorimaterialen ook gebruik van Methodes en digitale middelen. De leerkrachten volgen een constante cyclus van observeren, analyseren, doelstelling stellen, aanbieden, begeleiden en evalueren. Want bij het observeren en evalueren speelt de leerkracht een belangrijke rol, maar zij maakt ook gebruik van objectieve meetinstrumenten.

 

Omgangsvormen

Alle leerlingen zijn betrokken bij de veiligheid en omgangsvormen op school en worden gestimuleerd zelfstandig problemen op te lossen naar eigen kunnen. Er zijn daarnaast ook Leerling bemiddelaars opgeleid die medeleerlingen helpen de veiligheid en sfeer op school goed te houden. Want zo leren leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen,  voelen zich meer onderling betrokken en doen competenties op die zij de rest van hun leven kunnen inzetten.