Een dag op Mio Mondo 6-12 jaar

We vertellen je graag hoe een dag in het onderwijs op MKC Mio Mondo verloopt.

8.15 uur

Om 8.15 uur opent de school haar deuren en lopen de kinderen rustig naar hun lokaal. Je kind hangt de  jas aan de kapstop en trekt binnenschoenen aan, geeft de leerkracht een hand en gaat naar zijn/haar eigen tafel en kiest werk.

 

8.30 uur

Om 8.30 uur zijn alle kinderen binnen en aan het werk. Kinderen werken alleen, met zijn tweeën en in groepsverband. De leerkrachten zijn deskundig in het omgaan met verschillen in aanleg, tempo en niveau. Daarom geven ze op veel verschillende manieren les. Dit varieert van individuele lesjes en groepslessen tot lessen aan de hele klas. Want zo leert je kind keert verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. En het reflecteert hierop samen met hun leerkracht. Zij besteden daarbij aandacht aan het ‘leren leren’.

Zelfstandig

Op Mio Mondo vinden we het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig keuzes te maken. De leerkracht helpt je kind de innerlijke motivatie te sturen. Want de kinderen leren beter wanneer zij zelf kunnen bepalen op welke manier zij aan hun ontwikkeling werken. Ook geven wij hen daarbij een grote mate van zelfstandigheid voor zaken die zij aankunnen.

 

Omgeving

Kinderen ontwikkelen zich in een voortdurende wisselwerking met hun omgeving. Want de omgeving helpt je kind bij zijn/haar zelfontwikkeling en persoonlijkheidsvorming. Vanuit deze richtlijnen richten wij onze omgeving in. Essentieel is dat de leeromgeving is afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase. Zij moeten er mogelijkheden vinden intensief bezig te zijn en er hun creativiteit en probleemoplossende vaardigheden kunnen ontwikkelen.

 

Aanbod

Op Mio Mondo zorgen we ervoor dat de ruimtes voor de oudere kinderen genoeg plek biedt samen te kunnen werken. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Er zijn mogelijkheden om de wereld naar binnen te halen door ICT middelen en beeldmateriaal. Oudere kinderen werken steeds meer naar abstract werken toe. Om invulling te geven aan een goed passend aanbod, maken wij vanaf groep 3 naast Montessorimaterialen ook gebruik van Methodes en digitale middelen. De leerkrachten volgen een constante cyclus van observeren, analyseren, doelstelling stellen, aanbieden, begeleiden en evalueren. Want bij het observeren en evalueren speelt de leerkracht een belangrijke rol, maar zij maakt ook gebruik van objectieve meetinstrumenten.

 

Omgangsvormen

Alle leerlingen zijn betrokken bij de veiligheid en omgangsvormen op school en worden gestimuleerd zelfstandig problemen op te lossen naar eigen kunnen. Er zijn daarnaast ook Leerling bemiddelaars opgeleid die medeleerlingen helpen de veiligheid en sfeer op school goed te houden. Want zo leren leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen,  voelen zich meer onderling betrokken en doen competenties op die zij de rest van hun leven kunnen inzetten.

 

14.45 uur

Einde onderwijs. Gaat je kind naar huis? Dan kun je hem of haar op een afgesproken plaats ophalen. De leerkracht geeft alle kinderen een hand en zegt gedag. De kinderen worden pas gedag gezegd wanneer jij of diegene die je kind op komt halen is gezien door de leerkracht.

Kinderen die naar de BSO gaan worden door de leerkracht bij de BSO-groepen gebracht. Een goede overdracht is belangrijk, dus vertelt de leerkracht aan de BSO medewerker hoe de dag van je kind is verlopen. Want zo weet zij of ze ergens rekening mee moet houden.

Als je meer informatie wilt over het onderwijs op MKC Mio Mondo, dan kun je hier terecht. En voor informatie over de opvang klik je hier.