Een dag op Mio Mondo 0-3 jaar

We vertellen je graag hoe een dag op Mio Mondo eruitziet. Als je ’s ochtends je kind brengt is er tijd voor een kop koffie, thee en een goed gesprekje. Je vertelt de medewerker wat zij moet weten over je kind, bijvoorbeeld hoe het heeft geslapen, hoe hij of zij zich voelt etc. Deze overdracht is zeer waardevol voor ons.

Als alle ouders vertrokken zijn, gaan de kinderen iets eten, bijvoorbeeld fruit of een cracker. We zorgen voor een gezond eten en drinken, gevarieerd en met weinig vet, suiker en zout. Bij elke maatlijd – en ook tussendoor – krijgt je kind wat te drinken, zoals water, melk of thee. We maken contact met de kinderen en stimuleren ook de onderlinge interactie tussen de kinderen. Hierna gaan we wat actiefs doen: knutselen, zingen, puzzelen, voorlezen etc. Je kind kiest waar het zin in heeft. Er is altijd ruimte om lekker te spelen, zowel binnen als buiten.

Eigen ritme

We volgen zoveel mogelijk het eigen ritme van je kind. Vooral bij baby’s letten we op hun eigen slaap- en eetritme en hun eigen dagindeling. Alle kinderen krijgen de ruimte om de wereld te verkennen op een veilige plek. We zorgen dat we zoveel mogelijk écht contact hebben met je kind, zo vertellen we wat we gaan doen, praten zacht, moedigen je kind zo nodig aan en benoemen wat het onderzoekt. Zo weet je kind dat het op onze aanwezigheid kan vertrouwen en leert het zelfstandig bezig te zijn, te experimenteren en moeilijkheden te overwinnen.

Activiteiten

We hebben vaste momenten voor activiteiten met je kind. Niemand is verplicht om mee te doen, maar we stimuleren je kind wel om nieuwe dingen te proberen. We dagen het uit om actief te leren en zelf oplossingen te zoeken. Zo leert je kind zichzelf kennen en waarderen. Dat versterkt zijn of haar motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ook kan je kind op bepaalde momenten de groep verlaten voor een activiteit. Afhankelijk van de leeftijd van je kind organiseren we bijvoorbeeld drama- en danslessen, muziekactiviteiten of yoga.

Rituelen en structuur

Vaste rituelen bieden structuur aan de dag en geven je kind een gevoel van veiligheid. Het gezamenlijk starten met een spelletje, verhaaltje of gesprek, het wassen van de handen en het zingen van een liedje voordat we gaan eten en een vast patroon bij het verwelkomen en afscheid nemen: dit zijn rituelen die geen dag ontbreken.

In de middag is het weer tijd voor fruit of een cracker met wat te drinken. Daarna kan je kind buiten spelen of meedoen met een gezamenlijke activiteit, in de verschillende ruimtes van het kinderdagverblijf of op de eigen groep.

Vanaf 15.30 uur kun je je kind ophalen en vertellen onze medewerkers je hoe de dag is verlopen. Je kind toont trots zijn of haar zelfgemaakte kunstwerken en de medewerkers maken bovendien regelmatig foto’s van het proces. Je krijgt een goed beeld van wat je kind heeft beleefd.

Ieder kind kan rustig spelen (buiten of binnen), een boekje lezen of nog wat eten en drinken tot je het komt ophalen en de overdracht met de pedagogisch medewerker plaatsvindt.

De eerste keer op het kinderdagverblijf

De eerste keer naar de kinderopvang; dat is wennen voor zowel je baby als voor jou! Voor je baby is het vaak de eerste stap buiten zijn of haar vertrouwde omgeving, voor jou is het zaak een nieuwe balans te vinden tussen privé en werk.

Intake

Als alles geregeld is, heb je ter voorbereiding een intakgesprek. In dit gesprek maak je kennis met de pedagogisch medewerkers en leidinggevende. We bespreken samen de gang van zaken op Mio Mondo, de dagindeling en de bijzonderheden van je kind.

Wenperiode

Natuurlijk is het niet zo dat je kind van de ene op de andere dag thuis verruilt voor de kinderopvang. We vinden het belangrijk dat je kind (en jij!) eerst even went aan de nieuwe situatie. Daarom doorlopen we samen met jullie een zogenaamde ‘wenperiode’. Zo kunnen jullie de pedagogisch medewerkers van de groep leren kennen en een basis leggen voor een goede relatie en een duurzame samenwerking.  De opvang vormt namelijk een wezenlijk deel van de opvoeding en we hechten daarom veel waarde aan contact en afstemming met jou. Als het gaat om wennen sluiten we zoveel mogelijk aan bij je baby. De ene baby voelt zich op dag één op z’n gemak en kan prima een halve of zelfs hele dag blijven, terwijl de andere baby veel moeite heeft om te wennen aan de nieuwe gezichten en het verblijf in een groep. De pedagogisch medewerkers kijken goed wat het beste is voor je baby tijdens de eerste dagen en overlegen hierover altijd met jou.