Team

Bij Mio Mondo werken de medewerkers van de het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool als één team samen aan de ontwikkeling van je kind. Doel is een vloeiende overgang, één pedagogisch klimaat en één doorgaande leerlijn. Vanuit het basisonderwijs is er een verbinding naar de naschoolse activiteiten en naar het voortgezet onderwijs.

Opvang

Ons opvangteam bestaat uit 25 pedagogisch medewerkers. Zij stimuleren je kind op alle mogelijke manieren. Zo ontwikkelt het zich tot een gelukkig, krachtig en sociaal vaardig mens. Onze medewerkers werken vanuit hun kennis over kinderen en onze jarenlange ervaring. De inspiratie komt uit het gedachtengoed van de pedagogen Maria Montessori, Loris Malaguzzi, Emmi Pikler en Thomas Gordon. Daarnaast doorlopen onze pedagogisch medewerkers een uitgebreid aanvullend scholings- en begeleidingsprogramma. Want zo blijven zij continu geprikkeld en vergroten zij hun kennis. Ook de leidinggevende heeft een pedagogische achtergrond, zodat medewerkers gericht begeleid worden.

 

Onderwijs

Het onderwijsteam bestaat uit zo’n 25 personeelseden. Dit zijn groepsleerkrachten, een interne begeleider, een gymleerkracht, een administratief medewerkster en een conciërge. De directie bestaat uit een adjunct-directeur en de directeur. Ook zijn alle leekrachten van de school speciaal opgeleid als Montessori leid(st)ers. Zij zorgen samen voor een afgestemd aanbod en een efficiënt en effectief leerproces van je kind.

voor een visueel beeld van onze medewerkers zie deze manipulatie :

Bij Mio Mondo werken de medewerkers van het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool als één team samen aan de ontwikkeling van je kind.