School Programma

Het School Programma is een meerjarenplan, passend bij onze kinderen en de lokale situatie. Bij het bepalen van onze actiepunten en het vormgeven van ons School Programma hebben alle betrokken geledingen meegedacht. Het plan is vastgesteld door het bestuur.

Download ht school programma hier.