Ouderbetrokkenheid

Op Mio Mondo werken we samen met ouders aan een optimale ontwikkeling van je kind. Ouders en Mio Mondo zijn educatieve en pedagogische partners. Betrokkenheid van ouders bij wat er op Mio Mondo gebeurt is positief voor de ontwikkeling van je kind.

Participatie

Daarom waarderen we een grote ouderbetrokkenheid en ook de participatie van ouders bij activiteiten op Mio Mondo. Hoe kun je als ouder participeren bij Mio Mondo? Als voorleesouder in de kleuterbibliotheek of knutselouder. Begeleiding bij bezoeken aan Elsenhove, Broersepark en het Poppentheater. Als ‘luizenouder’ (helpen bij de luizencontrole op elke eerste woensdag na een vakantie). Ondersteuning bij lesactiviteiten, leesouder, hulpouder in de schoolbibliotheek bijvoorbeeld. Maar Mio Mondo is ook afhangelijk van ouders bij de organisatie van feesten en evenementen, zoals Sinterklaas, kerst, zomerfeest, internationale ontmoetingsbijeenkomst etc. Heeft u een talent die u wilt inzetten voor Mio Mondo, zoek dan contact met een medewerker. Het wordt erg gewaardeerd!

Betrokkenheid van ouders bij wat er op Mio Mondo gebeurt is positief voor de ontwikkeling van je kind.