Kosten

Bij MKC Mio Mondo kennen we vier soorten ouderbijdrage:

1. Een verplichte bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje. En voor groep 8 een vergoeding voor het kamp (bij deelname)
2. Een vrijwillige ouderbijdrage
3. Een verplichte bijdrage voor de kosten van toezicht tijdens de overblijf (bij deelname)
4. Kosten kinderopvang (KDV en BSO)

1.Verplichte bijdrage voor het schoolreisje

De jaarlijkse bijdrage voor het schoolreisje is een bedrag tussen de € 30,- en € 35,-. Per bouw wordt deze bijdrage vastgesteld. Dit is een verplichte bijdrage om het schoolreisje mogelijk te maken, wanneer je kind deelneemt. Je ontvangt van de leerkracht(en) van de bouw waarin je kind zit een bericht over de datum en de bestemming van het schoolreisje. In deze brief staat het exacte bedrag van de bijdrage. Je wordt verzocht om dit bedrag binnen twee weken over te maken naar de rekening die in de brief genoemd staat.

Wanneer je kind in groep 8 zit, gaat het aan het eind van het schooljaar drie dagen op kamp. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 110,-. Je krijgt hierover apart bericht. Ook hier geldt dat dit betaald moet worden wanneer je kind deelneemt.

2. Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is, zoals de naam doet vermoeden, niet verplicht maar wel van groot belang voor de activiteiten die buiten het schoolbudget vallen. Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden tal van evenementen en activiteiten bekostigd, zoals de schoolverzekering, Sinteklaar, kerst- en paasvieringen, uitstapjes, sportdagen en bijzondere voorzieningen in de klassen en in de school. Een gedeelte van deze bijdrage reserveren we ook voor cultuur en om de bieb up-to-date te houden kan ook de schoolbibliotheek op een deel van de ouderbijdrage.

Tijdens de jaarlijkse openbare gemeenschappelijke vergadering van de MR en de OR wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Tevens wordt tijdens deze vergadering verantwoording afgelegd over de besteding van het budget van het schooljaar ervoor.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 bedroeg €37,50 de verwachting is dat de bijdrage komend schooljaar rond hetzelfde bedrag zal zijn. Je ontvangt na de jaarvergadering (medio november) een bericht met de hoogte van de bijdrage en het verzoek deze binnen 3 weken na ontvangst van de brief te betalen.

3. Bijdrage voor de overblijf

De bijdrage voor de overblijf is verplicht, wanneer je kind deelneemt. De bijdrage zal dit schooljaar ongeveer €115,- euro bedragen. Deze bijdrage wordt geïnd door en moet betaald worden aan Stichting Amstelwijs (het bestuur van onze school).

Mochten financiële redenen de oorzaak zijn dat uw kind niet kan deelnemen aan activiteiten, meld je dan a.u.b. tijdig bij de directie.

4. Kosten opvang

Onze tarieven zijn all-in tarieven en marktconform: je komt dus nooit onverwacht voor extra kosten te staan. Wat is all-in?

Bij de kinderdagopvang  en peuteropvang  zijn luiers en flesvoeding inbegrepen in het opvangtarief. Natuurlijk zorgen we ook voor broodmaaltijden, vers fruit, zuivel en gezonde tussendoortjes voor je kind. Ook wekelijkse activiteiten op het gebied van muziek, dans en creativiteit zijn in het tarief inbegrepen.

Voor de BSO omvat het all-in tarief vers fruit, lunch op woensdag/vrijdag en bij vakantieopvang, drinken en overige tussendoortjes. Ook activiteiten en vakantie uitjes zoals een bezoek aan NEMO, de bioscoop of een museum zijn bij de prijs inbegrepen.

Wat ga jij per maand betalen?
Als je werkt kun je voor alle soorten opvang kinderopvangtoeslag aanvragen. Wil je weten wat de tarieven zijn en berekenen wat dit voor jou betekent? Gebruik dan onze eigen kostencalculator.

Heb je nog vragen over de kosten van kinderopvang, of wil je dat we even met je meekijken? Neem dan contact op met onze afdeling Kindplanning via 020 426 08 66 of stuur een mail naar kindplanning@kinderrijk.nl.