Nieuwsbrief 6 Mio Mondo

De 6e nieuwsbrief van Mio Mondo staat online. Hierin lees je meer over:

  • Vrijwillige ouderbijdrage
  • Schoolreisje
  • Warme truiendag
  • Jeugdhulpverlener in school

Je vindt de nieuwsbrief hier.