Nieuwsbrief 2 Mio Mondo

De 2e nieuwsbrief van Mio Mondo staat online. Hierin lees je meer over:

  • Media coach
  • Sparen voor de schoolbieb
  • Vrijwillige ouderbijdrage

Je vindt de nieuwsbrief hier.