Nieuwsbrief 11 Mio Mondo

De 11e nieuwsbrief van Mio Mondo staat online. Hierin lees je meer over:

  • Uitslag Centrale Eindtoets groep 8
  • Nieuwe privacywetgeving: SchouderCom
  • Workshop graffiti woensdag 27 juni
  • Zomerfeest 6 juli

Je vindt de nieuwsbrief hier.