Activiteiten 6-12 jaar

Rijke omgeving

De ruimtes en activiteiten bij Mio Mondo zijn ingericht met divers materiaal om alle ontwikkelgebieden te stimuleren. De ruimtes bieden structuur en veiligheid, maar zijn ook uitdagend. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid en creativiteit van jonge kinderen. In alle ruimtes staat materiaal uitnodigend klaar op ooghoogte; je kind kan gemakkelijk kiezen wat het gaat doen. Het materiaal is met zorg uitgekozen door de professionals van Mio Mondo.

De ruimtes zijn zo ingericht dat je kind zich ook even kan terugtrekken op een rustige plek om en te dromen, te kletsen of een boek te lezen. Mio Mondo biedt laat kinderen kennismaken met techniek en  maakt gebruik van de nieuwste media en communicatietechnieken. De school maakt gebruik van Ipads, Chroombooks en digiborden om leerlingen hiermee te laten experimenter. Daarnaast is e rook aandacht voor mediawijsheid en programmeren.

Weer of geen weer, alle kinderen gaan dagelijks naar buiten. Je kind is lekker actief in de buitenlucht en kan lekker ravotten, huttenbouwen, voetballen, verstoppen, rennen, klauteren,… Tegelijkertijd ontwikkelt het respect voor de natuur. Op Mio Mondo hebben we bijzondere natuurspeelplaatsen ingericht, met zand, stenen, hout.  Ook kunnen kinderen gebruik maken van buitenspeelgoed. Het is een uitdagende omgeving die uitnodigt tot avontuurlijk en fantasierijk spel. Mio Mondo maakt gebruik van de sporthal bij het gebouw voor gymlessen van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Daarnaast mogen kinderen vrij gebruik maken van het speellokaal voor sport en spel.

Samen sterk

Op Mio Mondo wordt je kind gestimuleerd om te delen en samen te werken tijdens het spelen. De kinderen op Mio Mondo leren samen te zorgen voor hun eigern omgeving, voor elkaar en ontwikkelen een saamhorigheidsgevoel.

Een keer per maand organiseren we bij Mio Mondo een open-podium in de centrale hal. Kinderen kunnen alleen of samen met anderen optreden of hun talenten laten zien.

Al onze professionals werken samen met ouders aan de optimale ontwikkeling van je kind. Een heldere communicatie is daarbij belangrijk. Daarom luisteren we goed naar je kind en proberen we hem of haar echt te leren kennen. Op Mio Mondo ontvangen we je kind in een ontspannend sfeer door een vertrouwd iemand. We besteden elke dag veel tijd en aandacht aan de verhalen van je kind en de werkjes die hij of zij heeft gemaakt en trots aan ons wil laten zien!

Wereldburgerschap

Op Mio Mondo ontdekt je kind de wereld om zich heen door aangeboden activiteiten en lessen. Aan de hand van thema lessen leert je kind ordening aan te brengen in de wereld om hem heen.  Lessen van een muzikant, schrijver, kunstenaar of wetenschapper laten kinderen kennismaken met een groot aantal vaardigheden, zodat zij zelf hun talenten kunnen ontdekken. Ook nemen we de kinderen mee op uitstandjes in de buurt. Zo brengen we jaarlijks een bezoek aan bedrijven in Amstelveen, de openbare bibliotheek en een museum. Zo bieden we onder de professionele begeleiding van Sportbedrijf Amstelveen sportactiviteiten aan, waarbij je kind kennis kan maken met voor hem of haar soms nieuwe sporten zoals boksen, klimmen op een klimmuur en free-running. Maar ook hebben we naaimachines of keukens voor kookactiviteiten.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Naast de gezamenlijke activiteiten heeft je kind elke dag ook veel tijd om gedurende een langere periode achter elkaar vrij te spelen en te werken. Door vaste routines leert je kind wat hij moet doen in deze periode, zijn werk af te maken en als hij klaar is het weer op te ruimen en weer iets nieuws te pakken. Je kind ontwikkelt zich te concentreren, leert keuzes te maken en problemen op te lossen. Naarmate je kind ouder wordt,  groeit de zelfstandigheid. We spelen hierop in door hem of haar, in overleg met jou, meer verantwoordelijkheid te geven. Oudere kinderen mogen bijvoorbeeld op een bepaald moment zelfstandig in de omgeving van Mio Mondo spelen , of zelfstandig naar huis gaan. Je kind krijgt op Mio Mondo veel ruimte, zowel binnen als buiten.

Naast het ontwikkelen van zelfstandigheid ontwikkelen kinderen op Mio Mondo ook verantwoordelijkheid. De zorg voor de omgeving en de anderen in de groep leert je kind door bijvoorbeeld planten en dieren te verzorgen, door echt de verantwoordelijkheid te dragen voor een activiteit.

De leerlingen zijn ook georganiseerd in een leerlingenraad die enkele keren per jaar samenkomen om te praten over schoolzaken. Vier leerlingen uit de bovenbouw vertegenwoordigen de leerlingen in de leerlingenraad. De verkiezingen worden jaarlijks in september gehouden. Waarom een leerlingenraad? De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. Bovendien bevordert het de kwaliteit van de organisatie.

 

Als je meer informatie wilt over het onderwijs op MKC Mio Mondo, dan kun je hier terecht. En voor informatie over de opvang klik je hier.