BSO 3-6 jaar

Buitenschoolse opvang

Naast onderwijstijd kun je gebruikmaken van BSO van 14:45 tot 18:30. Dan wordt je kind, samen met de andere kinderen, na schooltijd van school gehaald. Het loopt met de pedagogisch medewerker naar de BSO. We beginnen de middag met een drankje en iets lekkers erbij. En we zorgen hierbij voor gezond eten en drinken, gevarieerd en met weinig vet, suiker en zout. Dit is vaak een goed moment om even bij te praten, in groepsverband of één op één. Want dan kunnen de kinderen hun verhaal kwijt na een hele dag op school en laten zien wat ze hebben geleerd of gemaakt. Vervolgens gaat je kind spelen (alleen of met andere kinderen). Ook is het mogelijk dat het meedoet aan de activiteit die de medewerkers aanbieden totdat je je kind weer komt ophalen.

Tijdens schoolweken (korte dagen):

Tijd: Activiteit:
Tussen einde schooltijd en 15.30 uur De onderbouw kinderen worden door de leerkrachten naar de centrale hal gebracht. Hier worden ze opgevangen door de BSO medewerkers. De oudere kinderen komen zelf naar de groepsruimte van de buitenschoolse opvang. Tijd om op de eigen groep iets te drinken met wat lekkers en gezonds te eten erbij. Dit is vaak ook het moment om even bij te praten, in groepsverband of één op één.
Tussen 15.30 en 18.30 uur De kinderen gaan zelfstandig spelen of doen mee met een activiteit die aangeboden wordt.
Tot 18.30 uur De ouders komen hun kinderen weer ophalen. Ouders krijgen eventueel een overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen. Oudere kinderen, met een zelfstandigheid verklaring, mogen in overleg zelf naar huis.

Tijdens schoolweken (lange dagen):

Tijd: Activiteit:
Tussen einde schooltijd en 13.30 uur De onderbouw kinderen worden door de leerkrachten naar de centrale hal gebracht. Hier worden ze opgevangen door de BSO medewerkers. De oudere kinderen komen zelf naar de groepsruimte van de buitenschoolse opvang. Tijd om op de eigen groep te lunchen. Dit is vaak ook het moment om even bij te praten, in groepsverband of één op één.
Tussen 13.30 en 18.30 uur De kinderen gaan zelfstandig spelen of doen mee met een activiteit die aangeboden wordt.
Tot 18.30 uur De ouders komen hun kinderen weer ophalen. Ouders krijgen eventueel een overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen. Oudere kinderen, met een zelfstandigheidsverklaring, mogen in overleg zelf naar huis.

Tijdens vakantieweken:

Tijd: Activiteit:
Ochtend De ouders komen hun kinderen tussen 08.15 en 09.15 uur brengen en er is tijd om vrij te spelen. De pedagogisch medewerkers gaan met de kinderen aan tafel om wat te drinken en fruit of een cracker te eten. Er is een gezamenlijke activiteit, maar vrij spelen mag natuurlijk ook.
Middag Na het handen wassen gaan de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers lunchen. Na de lunch is er weer tijd om te spelen. De pedagogisch medewerkers bieden een activiteit aan, kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan mee willen doen. Tijd om iets te drinken met wat lekkers en gezonds te eten erbij. Dit is vaak ook een goed moment om even bij te praten, in groepsverband of één op één.
Tot 18.30 uur De kinderen zijn zelfstandig aan het spelen of doen mee met een activiteit die de pedagogisch medewerkers aanbieden. De ouders komen hun kinderen weer ophalen. Ouders krijgen eventueel een overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen. Oudere kinderen, met een zelfstandigheidsverklaring, mogen in overleg zelf naar huis.

Tijdens de vakanties worden vaak uitstapjes gemaakt of er wordt op de vestiging een leuke activiteit georganiseerd. Daarom wordt in deze gevallen afgeweken van de hierboven beschreven dagindeling. De vestiging wordt alleen geopend en afgesloten door medewerkers die goed bekend zijn met de vestiging. Dus zijn er altijd minimaal twee medewerkers aanwezig op de vestiging.

Activiteiten

Zoals eerder genoemd, kunnen de kinderen meedoen aan de aangeboden activiteiten. Deze activiteiten worden aangeboden in de verschillende ruimten op de vestigingen. Dus hierdoor zijn de kinderen, na het gezamenlijke eet- en drinkmoment, vaak niet meer op hun vaste basisgroep aanwezig.

Deze activiteiten worden altijd begeleid door één of meerdere pedagogisch medewerkers (afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen).

Op BSO Mio Mondo wordt een diversiteit aan activiteiten aangeboden. Want zo kunnen kinderen van vier tot acht jaar naar hartenlust spelen, bouwen, zich verkleden, toneel spelen, tekenen met allerlei materialen, schilderen op canvas, boetseren, timmeren, spelletjes doen, koken, bakken, etc.

Ook de kinderen van acht jaar en ouder krijgen allerlei creatieve activiteiten aangeboden. Hierbij kun je denken aan timmeren, schilderen, boetseren maar ook knuffels en jurken naaien met de naaimachine, elektronica uit elkaar halen en hergebruiken, lijmen met een lijmpistool of solderen. Maar ook koken en bakken, karaoke zingen, dansen op de Wii, computeren, lezen en gezelschapsspelletjes doen worden ook als activiteit aangeboden. Daarnaast kunnen kinderen gebruik maken van de sportkaart: 10 keer lekker een half uur voetballen, bounceballen en honkballen (buiten of in de sportzaal van de school) en ze krijgen de speciale BSO Mio Mondo sportbeker.

Tijdens de vakanties worden vaak uitstapjes gemaakt zoals zwemmen, naar de trampolinehal, een workshop volgen in een museum, film, theater, etc. of er wordt op de vestiging iets leuks georganiseerd zoals een muziek en dansworkshop.