Een dag op Mio Mondo 3-6 jaar

In de onderbouw is het onderwijsprogramma erg gericht op ervaringsgericht leren. De nadruk ligt dan ook op werken met concreet materiaal in plaats van op abstract leren. Er wordt gewerkt aan leerdoelen op het gebied van taal, rekenen en wereldburgerschap (kosmische opvoeding en onderwijs).

Routine en regelmaat

Kinderen werken alleen, met zijn tweeën of in groepsverband. Leerkrachten leren je kind geconcentreerd te werken, ander niet af te leiden, niet te storen in hun werk en werkjes af te maken voordat ze het zelf opruimen. In de onderbouw hanteren we een aantal vaste rituelen. Dit zorgt voor een bepaalde routine en regelmaat, waardoor kinderen dagelijks houvast en duidelijkheid hebben. Dit biedt de kinderen zekerheid en veiligheid; iets wat we bij MKC Mio Mondo van onschatbare waarde vinden.

 

Onderwijs en opvang

We vertellen je graag hoe een dag op Mio Mondo eruitziet. Wil je meer weten over het dagelijkse programma? Neem dan hier een kijkje.

Naast onderwijstijd kun je gebruikmaken van buitenschoolse opvang van 14:45 tot 18:30. Dan wordt je kind, samen met de andere kinderen, na schooltijd van school gehaald en loopt hij of zij met de pedagogisch medewerker naar de BSO. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor BSO kun je hier terecht.