3-6 jaar

De verkenner

De leeftijd van 3-6 jaar is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Want je kind is gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen in de omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijkse leven. Dus zelf handelen en het precieze verloop van handelingen wordt steeds interessanter voor je kind. Vanuit een innerlijke behoefte herhaalt je kind met plezier vaak de aangeleerde handelingen. Dus vinden wij het belangrijk dat je kind een omgeving heeft waarin hij of zijn kan voldoen  aan de behoefte tot ontwikkeling. Onze ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen actief bezig kunnen zijn en worden ondersteund in hun ontwikkeling.

Mio Mondo = Opgroeien op eigen wijze

Op Montessori Kind Centrum (MKC) Mio Mondo kunnen kinderen zich ontwikkelen op eigen wijze, in hun eigen tempo en met respect voor elkaar. Want elke ontwikkelfase vraagt om een rijke uitdagende omgeving die aansluit bij de behoefte van je kind. De professionals van Mio Mondo ondersteunen de ontwikkeling van ieder kind met geduld, kennis en vertrouwen. Zo biedt Mio Mondo kinderen ruimte om zelf initiatieven te nemen en eigen, verantwoorde keuzes te maken. Waardoor de motivatie, het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van je kind groeien. Op Mio Mondo is diversiteit de norm. Want de gemengde leeftijdsgroepen zorgen ervoor dat kinderen door elkaar geïnspireerd raken en van elkaar kunnen leren.

 

We vinden het belangrijk dat je kind een omgeving heeft waarin hij of zijn kan voldoen aan de behoefte tot ontwikkeling.